Top 12 Bài văn đóng vai người cháu kể lại mẩu chuyện trong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt (lớp 9) hay nhất mới nhất

Top 12 Bài văn đóng vai người cháu kể lại mẩu chuyện trong bài thơ “Bếp lửa” của Bằng Việt (lớp 9) hay nhất 18-05-2021 12 11 0 0 Báo lỗi Bằng Việt thuộc thế hệ nhà thơ trưởng thành trong giai đoạn chống Mĩ cứu nước. Thơ ông trong trẻo, mượt mà, khai thác […]

Read More

Top 12 Bài văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh (lớp 12) hay nhất mới nhất

Top 12 Bài văn phân tích vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh (lớp 12) hay nhất 25-05-2021 12 1 0 0 Báo lỗi Xuân Quỳnh được biết đến là một trong những số ít nhà thơ thời kỳ kháng chiến chống Mĩ viết về đề tài tình […]

Read More